Högre seminarium i pedagogik

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340 (Tupprummet)
  • Kontaktperson: Anette Hamerslag
  • Seminarium

Anette Hamerslags planeringsseminarium

Titel (prel.): Barns deltagande och lärande i förskolans undervisning för hållbar utveckling

Diskutand: Maria Hedefalk, EDU
Ordförande: Helen Melander Bowden
Huvudhandledare: Evaldsson, Ann-Carita


Textunderlag kan fås av Anette Hamerslag (anette.hamerslag@edu.uu.se) cirka två veckor före seminariet.
Seminariet genomförs på svenska.