The Opening of Swedigarch; the Swedish National Infrastructure for Digital Archaeology

  • Datum: –17.00
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Key-note speaker: Professor Kristina Edström. Other speakers: Professor Mattias Martinson, Professor Erik Lindberg, Professor Karl-Johan Lindholm, Philip Buckland, Magnus Lundgren, Daniel Löwenborg, Åsa Larsson, Elin Fornander, Nicolò Dell'Unto, Eva Svensson and Christian Isendahl.
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedigarch
  • Kontaktperson: Helena Hulth
  • Telefon: +46734697733
  • Konferens

Den svenska nationella infrastrukturen för digital arkeologi kommer att katalysera en ny generation av dataintensiv tvärvetenskaplig forskning om långsiktig dynamik mellan människa och miljö, för att ta itu med nuvarande och framtida utmaningar inom landskaps- och resursförvaltning.

Ytterligare information