Demokrati, högre utbildning och feminism: Fallet Mary Wollstonecraft

  • Datum: –15.00
  • Föreläsare: Emma Clery
  • Arrangör: Demokrati och högre utbildning
  • Kontaktperson: Emma Clery
  • Seminarium

Varmt välkomna till ett seminarium om Emma Clerys forskningsprojekt "Demokrati, högre utbildning och feminism: Fallet Mary Wollstonecraft". Seminariet är en del av Demokrati och högre utbildnings seminarieserie.

Se den engelskspråkiga versionen för mer information om forskningsprojektet.

Emma Clery är professor i engelsk litteratur vid Engelska institutionen.