Research Seminar: "The Death of Beowulf and Its Medieval Germanic Analogues"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Rum 16-1044 och via Zoom - kontakta Dan McIntyre för länk
  • Föreläsare: Prof. Leonard Neidorf (Nanjing University, China)
  • Arrangör: Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Dan McIntyre
  • Seminarium