Dogs, humans and diabetes: An interdisciplinary symposium

  • Datum: –18.00
  • Plats: Engelska parken Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Moderator Steve McKeever, Institutionen för informatik och media, biträdande föreståndare för UDC, Uppsala universitet. Föreläsare: Professor Hélène Mialet, filosof och antropolog inom STS, York University, Toronto; Doktor Oliver Falk, historiker, Institute for the History of Medicine and Ethics in Medicine, Charité Berlin; Doktor Jeanette Hanson, veterinär, specialist i invärtesmedicinska sjukdomar hos hund och katt, SLU och Universitetsdjursjukhuset; Yrsa Franzén-Görnerup, Svenska Service- och Signalförbundet; Jenny Wiksten med sin diabeteshund Texas
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för medicinsk humaniora, Uppsala diabetescentrum och U-share
  • Kontaktperson: Elinor Hållén
  • Föreläsning

Evenemanget ges på engelska

Åren 2021-2023 firas hundraårsminnet av insulinets upptäckt, den första terapeutiska användningen, och nobelpriset för dessa landvinningar.

Med anledning av detta arrangerar vi ett tvärvetenskapligt halvdagssymposium för att uppmärksamma betydelsen av diabetes såväl historiskt som i samtiden. I fokus för symposiet står hunden som innehar en central roll för den vetenskapliga förståelsen likväl som hanterandet av diabetes. Framstående internationella forskare liksom lokala föreläsare med expertis på området kommer att presentera (med inslag av demonstration)  medicinhistoriska, antropologiska, veterinärmedicinska och terapeutiska perspektiv.