Extramural franska

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062
  • Föreläsare: Klara Arvidsson och Céline Rocher Hahlin
  • Arrangör: Romanska seminariet
  • Kontaktperson: Fernando Bermúdez
  • Seminarium

KLARA ARVIDSSON (Stockholms universitet) och CÉLINE ROCHER HAHLIN (Högskolan Dalarna) presenterar en studie om ’extramural franska’, dvs. franska utanför klassrummets väggar. I studien undersöktes hur ofta och på vilka sätt nybörjarstudenter i franska använde franskan utanför klassrummet, samt sambandet mellan självuppfattad språklig förmåga, motivation och språkanvändningsgrad.