Forskningsseminarium i etnologi med Birgitta Meurling och Katarina Ek-Nilsson. Jakten på mormor

  • Datum: –12.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Birgitta Meurling och Katarina Ek-Nilsson, institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Arrangör: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Kontaktperson: Carina Johansson
  • Seminarium

För tillgång till seminariets zoom-länk vg kontakta Carina Johansson.

Vill du ta del av seminarietexterna kontakta Birgitta Meurling.

Det är ett seminarieunderlag som föreläsarna hoppas att alla hinner läsa i förväg. 

De övriga två bilagorna är utdrag ur Katarinas resp. Birgittas mormorstext till deras kommande bok om våra mormödrar, som de skriver tillsammans med Marianne Liliequist och Annika Nordström. Du läser så mycket du hinner eller läser här och var. Även om du inte hinner läsa dessa två texter i sin helhet, så kan det vara bra om du hinner titta något på dem för att kunna bilda dig en uppfattning om texterna.