Disputation: Designing Routines for Industrial Digitalization

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ekonomikum Hörsal 2, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala
  • Doktorand: Yunchen Sun
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Golondrian Janke
  • Disputation

Yunchen Sun försvarar sin doktorsavhandling i företagsekonomi: Designing Routines for Industrial Digitalization

Opponent:
Associate Professor Fleur Deken, the School of Business and Economics, Knowledge, Information and Innovation, Vrije Universiteit Amsterdam

Betygsnämnd:
Professor Thomas Kalling, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Docent Claire Ingram Bogusz, Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet
Docent Henrik Dellestrand, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Ordförande vid disputationen:
Professor Fredrik Tell, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Disputationen kommer att hållas på engelska.

Abstract, fulltext och mer information i DiVA.