UCBH sem: Susanna Fellman "Understanding international cartels in the 20th century: tracing size and scope- a presentation of a new project and new data"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Susanna Fellman (Göteborgs universitet)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / UCBH
  • Kontaktperson: Anders Ögren
  • Seminarium