UCBH sem: Hannes Rolf

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Hannes Rolf (IBF, UU)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / UCBH
  • Kontaktperson: Anders Ögren
  • Seminarium