The co-production of local history within urban struggles against evictions: a comparative reflection, from Belo Horizonte to Paris

  • Datum: –13.00
  • Plats: Seminarierummet Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Föreläsare: Philippe Urvoy
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Miguel A. Martínez
  • Seminarium

Lunchseminarium. Medtag gärna egen lunch.