Högre seminarium i medicinsk rätt: Läkares medverkan i avslutande av liv - vad gäller egentligen?

  • Datum: –15.00
  • Plats: Fakultetsrummet, Trädgårdsgatan 1, Uppsala, samt via Zoom
  • Föreläsare: Lena Holmqvist, tidigare universitetslektor vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.
  • Webbsida
  • Arrangör: Juridiska fakulteten, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: William Munro
  • Seminarium

Den rättsliga gränsen mellan vad som är brottsligt dödande av en annan människa med dennes samtycke, respektive vad som är icke-brottsligt assisterat självmord, dras på samma sätt för alla. Det som skiljer läkare och annan medicinsk personal från oss andra är de åtgärder som kan vidtas mot hälso- och sjukvårdspersonal som brister i yrkesutövningen.

Tidigare universitetslektorn Lena Holmqvist har som straffrättare i Uppsala följt utvecklingen under flera decennier. Hennes inledning kommer efter en kort tillbakablick att leda fram till dagens rättsliga läge. Under lång tid har rop hörts om att utreda frågan om hur assisterat självmord skulle kunna regleras, men mer konkret diskussion av en sådan utformning lämnas till framtiden.

Se hela inbjudan