Högre seminariet i pedagogik

Gustaf B. Birck 50%-seminarium

Preliminär titel: Den mäklade kunskapens innehåll och tillkomst: Några empiriska studier kring idéer om en forskningsbaserad skola 2000-2020

Kontaktperson: Gustaf B. Birck , Andreas Bergh
Huvudhandledare: Andreas Bergh
Biträdande handledare: Daniel Sundberg
Diskutand: Andreas Nordin, Linnéuniversitetet

Textunderlag kan fås av Gustaf B. Birck (gustaf.b.birck@edu.uu.se ) två veckor före seminariet.

Seminariet genomförs på svenska