Högre seminariet i utbildningssociologi

  • Datum: –15.00
  • Plats: 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet)
  • Kontaktperson: Christin Mays
  • Seminarium

Ventilering (s.k. 50 %-seminarium) av avhandlingsplan av Astrid Collsiöö, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Preliminär titel: Statsvetenskapliga program och deras studenter. Utbredning, differentiering, rekrytering och ansökningsstrategier.

Handledare: Shirin Ahlbäck Öberg.
Huvudhandledare: , Mikael Börjesson
Kommentator: Anders Hylmö, FD i sociologi, lektor vid Högskolan i Halmstad.

 

Textunderlag kan en vecka i förväg erhållas från Astrid Collsiöö <astrid.collsioo@edu.uu.se>
För mer information kontakta Christin Mays <christin.mays@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.