SuHRF Symposium 2022 – Cultural Heritage and Conflicts

  • Datum: –17.00
  • Plats: Campus Gotland Room E22, Campus Gotland, Visby och via Zoom
  • Föreläsare: Professor Mattias Legnér; Dr Carsten Paludan-Müller, Cambridge Heritage Research Centre, UK; Dr Frederik Rosén, University of Copenhagen, Denmark.
  • Webbsida
  • Arrangör: SuHRF Sustainable Heritage Research Forum – Kulturvård (Conservation) Campus Gotland
  • Kontaktperson: Anna Karlström
  • Seminarium

SuHRF symposium på tema kulturarv och konflikter med experter från europeiska universitet.

Årets SuHRF Symposium går av stapeln den 1 december och kommer att ha fokus på kulturarv och konflikter. Inbjudna forskare från europeiska universitet deltar med prof. Mattias Legnér som moderator.

Cultural Heritage has deep connections to conflict and war.This seminar offers perspectives on cultural heritage sites from the perspective of peacebuilding, the new roles of museums in acting as security providers for cultural heritage, the role of cultural heritage in Russia’s military outlook, and conflicts over cultural heritage in post- and neo-imperial territories.

Öppet för allmänheten. Anmälan via suhrf@konstvet.uu.se.

Keynotes (Uppdaterat program!):

Professor Mattias Legnér
Protection and Destruction of Cultural Heritage: From the Second World War to the War in Ukraine

Dr Carsten Paludan-Müller, Cambridge Heritage Research Centre, UK
Conflict and Heritage in Post- and Neo-Imperial Territories

Dr Frederik Rosén, University of Copenhagen, Denmark
Russia, Ukraine and Cultural Heritage