Boksläpp/seminarium: Fraternal Relations in Monasteries

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken
  • Föreläsare: Mikaela Sundberg och Thomas Ekstrand
  • Arrangör: CRS
  • Kontaktperson: Martha Middlemiss Lé Mon
  • Seminarium

OBS - Inställt på grund av sjukdom, nytt datum kommer senare -

Boksläpp och seminarium kring CRS-affilierade Mikaela Sundbergs nya verk Fraternal Relations in Monasteries (Routledge 2022). Thomas Ekstrand håller i seminariediskussionen. Preliminär lokal är 22-1009.

Boksläpp - tisdagen den 31:a januari, kl. 15:15-17 har vi ett boksläpp och seminarium kring CRS-affilierade Mikaela Sundbergs nya verk Fraternal Relations in Monasteries (Routledge 2022). Thomas Ekstrand håller i seminariediskussionen. Preliminär lokal är 22-1009.
 

Boken handlar om spänningarna mellan de kristna kärleksidealen och det monastiska livets konkreta verklighet. Den bygger på en studie av cistercienserordens kloster i Frankrike och utvecklar en nyskapande konceptualisering av broderliga/fraternala relationer och berör frågan om hur munkar och nunnor arbetar för att utarbeta sådana relationer i sina kommuniteter. Genom sitt fokus på klostrets interaktionsramverk som ett slags frivillig total institution visar boken hur försök att upprätta en kollektiv solidaritet, samtidigt som man vill förhålla sig till bröder och systrar som jämlikar och undvika förmånsbehandling i relationerna, genererar konflikt i förhållande till vardagslivet. Även om fraternala ideal är likartade bland munkar och nunnor visar analysen även på markanta genusskillnader i fråga om hur olika interaktionsformer legitimeras liksom hur de styrs och organiseras.