Spectacles of Sovereignty: Persian Shahs in Imperial Europe

  • Datum: –16.00
  • Plats: SCAS, Thunbergssalen, Linneanum, Thunbergsvägen 2, Uppsala
  • Föreläsare: David Motadel, Fellow, SCAS. Associate Professor of International History, London School of Economics and Political Science (LSE)
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)
  • Kontaktperson: Ellen Werner
  • Seminarium

David Motadel, SCAS & London School of Economics and Political Science, talar på temat "Spectacles of Sovereignty: Persian Shahs in Imperial Europe". Seminariet hålls på engelska och följs av en frågestund.

Seminariet kommer att undersöka besök av de persiska monarkerna Nasir al-Din Shah (1873, 1878 och 1889) och Muzaffar al-Din Shah (1900, 1902 och 1905) i Europa under högimperialismens tid.

Detta kommer att vara ett hybridevenemang.

För mer information om evenemanget, vänligen se: www.swedishcollegium.se/subfolders/Events.html