Högre sem: Björn Eriksson "Socioeconomic Status and Adult Life Expectancy 1881-2020: New Estimates from Swedish Death Registers and Full-count Census Data"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Björn Eriksson (Lunds universitet)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Anders Ögren
  • Seminarium