Slutseminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Sal 2-0043
  • Föreläsare: Carolien Hulshof
  • Arrangör: Institutionen för musikvetenskap
  • Kontaktperson: Mattias Lundberg
  • Seminarium

Slutseminarium på doktorsavhandling "Walking the Line: Female Wedding Ngoma in Zanzibar". Föropponent: Prof. Thomas James Solomon, Bergens universitet