Språklärarwebbinariet: Talängslan – en utmaning i språkklassrummet.

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Maria Nilsson, Maria Håkansson Ramberg och Fredrika Nyström
  • Webbsida
  • Arrangör: FBA
  • Kontaktperson: Fredrika Nyström
  • Seminarium

Att involvera alla elever i muntlig interaktion och att undervisa grupper med heterogen språkfärdighet är två av språklärarens främsta utmaningar. Utifrån forskning om talängslan kommer vi att prata om möjliga tillvägagångssätt för att skapa trygga arbetsformer, främja självförtroende och öka taltid för alla elever.

Webbinariet riktar sig till lärare i engelska, moderna språk, modersmål och Svenska som andraspråk och ges på svenska.

Anmäl dig här!