ENLIGHT Equity Research Seminar on A Just City

  • Datum: –15.00
  • Plats: Online (Zoom)
  • Föreläsare: Lars Löfquist, Uppsala University: “Susan Fainstein’s thoughts on A Just City”. Patrick Collins, University of Galway: “A city, just. Mapping inequitable change in Galway”. Tanhua Jin, Ghent University: “Transportation and access to health care in Shanghai”.
  • Webbsida
  • Arrangör: ENLIGHT
  • Kontaktperson: Lars Löfquist
  • Telefon: 018-471 2188
  • Studentevenemang, Seminarium, Utbildning, Föreläsning

Välkommen till ett interdisciplinärt seminarium som utforskar tre perspektiv på konceptet "A Just City". Seminariet är öppet för alla intresserade studenter och personal och ges på engelska.