SAMVERKAN OCH INNOVATION I ETT NYTT LANDSKAP

  • Datum: –12.00
  • Plats: Hubben, Science Park Dag Hammarskjölds Väg 38, Uppsala, Rum 2
  • Föreläsare: Martin Q Larsson, Inkubatorchef Katapult vid Subtopia och ordförande creARTive Jenny Tingvall Kornmacher, Utvecklare kulturella och kreativa näringar på Region Skånes kulturförvaltning, och innovation director för EIT Culture & Creativity
  • Arrangör: UU samverkan, UU innovation och vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.
  • Kontaktperson: Ann Wallsten / Mathias Blob
  • Telefon: Anna: Tel. 018-471 68 71 / Mathias: Tel. 018-471 51 69
  • Seminarium

Välkommen till ett inspirationssamtal om Cross innovation och de kulturella och kreativa branscherna. Lyssna till Martin Q Larsson och Jenny Kornmacher som delar med sig av erfarenheter från arbetet med Cross innovation och de kulturella och kreativa branscherna. Det ges även tillfälle till nätverkande och mingel med övriga aktörer i ekosystemet.

Välkommen till ett inspirerande samtal om hur man kan arbeta med nya processer och verktyg för innovation och samverkan där de kulturella och kreativa branscherna ger oss nya perspektiv.

Våra samhällen står inför svåra globala utmaningar både gällande klimat, hälsa och demokrati. Traditionella metoder och processer för att komma fram till lösningar och kunna adressera dessa stora frågor räcker inte alltid till och vi behöver hitta nya perspektiv och angreppssätt. Genom Cross innovation kan de kulturella och kreativa branscherna ge upphov till kreativa flöden och bidra med innovation även inom andra branscher.

 

Vi som representerar det ekosystem som samlar forskning, lärande, innovation och samverkan behöver vässa våra verktyg och våra kunskaper för att kunna fungera som ett bra stöd till alla de innovatörer, entreprenörer, kunskapsbärare, inspiratörer, lärare, studenter och forskare som kan bidra till att lösa vår tids stora frågor.

Du som jobbar i detta landskap i Uppsala får nu en chans att lyssna till Martin Q Larsson och Jenny Tingvall Kornmacher (se nedan) när de delar med sig av sina erfarenheter från arbetet med Cross innovation och de kulturella och kreativa branscherna. Det ges även tillfälle till nätverkande och mingel med övriga aktörer i ekosystemet.

Samtalet arrangeras som en del i Uppsala universitets arbete med EIT Culture & Creativity och är ett samarrangemang mellan UU samverkan, UU innovation och vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

Anmäl dig senast 1 december. 

09:3010:00    Mingel och fika

10:0010:15    Mattias Martinson, stf vicerektor humsam

10:1510:45    Jenny Tingvall Kornmacher

10:4511:00    Frågor/diskussion

11:0011:10    Paus

11:1011:40    Martin Q Larsson

11:4011:55    Frågor/diskussion

11:5512:00    Avslutning