Nordiskt webbinarium i utbildningsrätt: Rasism och diskriminering i skolan och förskolan

  • Datum: –12.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Annika Nilsson, föreståndare för IfU, lektor i förvaltningsrätt och docent i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten, föreståndare för Institutet för Utbildningsrätt (IfU). Hassan Sharif, lektor i Barn- och ungdomsvetenskap vid institutionen för pedagogisk, didaktik och utbildningsstudier (EDU) och Claes Tängh Wrangel, föreståndare för CEMFOR. Hassan och Claes koordinerar även det CIRCUS-finansierade forskarnätverket Rasism och diskriminering i den svenska förskolan och skolan.
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt
  • Kontaktperson: Maja Kristiansson-Gran
  • Seminarium

Institutet för utbildningsrätt välkomnar Annika Nilsson, Hassan Sharif och Claes Tängh Wrangel som kommer att inleda på temat: Rasism och diskriminering i skolan och förskolan.

Seminariet äger rum via Zoom, en Zoom-länk skickas ut till anmälda deltagare.

Anmälan

Vid seminariet presenteras ett pågående forskningssamarbete kring frågor om rasism i skolan, med olika aktiviteter och forskningsinitiativ. Enligt skollag och läroplan ska den svenska skolan utmärkas av ”förståelse och medmänsklighet”, vägledas av värden som ”solidaritet” och ”alla människors lika värde”, och aktivt arbeta mot främlingsfrihet och intolerans. Därtill ska skolverksamheten präglas av en nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling. Flera studier och rapporter har dock visat att den svenska skolan är den plats där dagens unga löper störst risk att bevittna och utsättas för rasism” och att ”kränkningar kopplade till etnicitet är den vanligaste grunden för trakasserier för barn i både mellan- och högstadiet.  utveckla ett interdisciplinärt forskningsprogram med syftet att systematiskt studera rasism och diskriminering i den svenska för-, grund- och gymnasieskolan. Vid seminariet presenteras ett pågående arbete för att utveckla ett forskningsprogram som strävar mot efter att adressera den brist på interdisciplinär interaktion och systematik som identifierats på forskningsområdet. Vår ambition är att undersöka hur rasism och diskriminering ges uttryck, förstås och möjliggörs – eller motverkas – genom den svenska skolpolitiska kedjan och dess olika styrmedel: från elev, lärare, skolförvaltning, myndigheter ända upp till lagstiftning och politisk diskurs.