Ansökningsseminarium

Instruktioner har sänts ut till berörda personer per e-post. Utkast skickas till Jenny Andersson eller laddas upp i Medarbetarportalen senast en vecka innan seminariet.