För språklärare: Språk, ett verktyg för livet - en kommunikativ och uppgiftsbaserad språkundervisning

  • Datum: –17.30
  • Plats: Digitalt via e-mötestjänsten Zoom
  • Föreläsare: Maria Håkansson Ramberg, Marita Gareis och Karin Jansson
  • Arrangör: FBA
  • Kontaktperson: Maria Håkansson Ramberg
  • Seminarium

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering anordnar ett webbinarium om elevaktiv och handlingsorienterad undervisning i språk. Syftet är att ge deltagarna kunskap om kommunikativ och uppgiftsbaserad språkundervisningen med utgångspunkt i Gemensam Europeisk Referensram för Språk (GERS), CEFR Companion Volume) och Europeisk Språkportfolio (ESP).

Webbinariet vänder sig till lärare i engelska, moderna språk, svenska som andraspråk och modersmål och behandlar olika perspektiv på uppgiftsbaserad undervisning och tematiskt arbete i språkklassrummet med fokus på konkreta exempel inom temaarbete som undervisningsmetod.

Webbinariet ges på svenska.

Vänligen anmäl dig här.