En skamlig, ärofull död? Om Jesu död och motivet om en ärofull död

  • Datum: –21.00
  • Plats: Newmaninstitutets aula, Slottsgränd 6
  • Föreläsare: Victoria Vasquez (doktorand i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet)
  • Arrangör: Teologiska institutionen, Newmaninstitutet och Folkuniversitetet
  • Kontaktperson: Christoffer Skogholt
  • Föreläsning

I detta föredrag kommer Victoria Vasquez att argumentera för att evangelisten Markus anknyter till och samtidigt omformar motivet om en ärofull död för att föra fram poängen att Jesu död, trots de drag som av samtiden hade uppfattats som skamliga ändå är ett exempel på en ärofull död

I antiken fanns ett vanligt motiv för att framställa betydelsefulla personers död: motivet om en ärofull död.

Även om Jesu död i förstone inte stämmer in på det som i antiken ansågs känneteckna en ärofull död så menar Victoria Vasquez (doktorand i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet) att evangelisterna anknyter till detta motiv och framställer Jesu död som en paradoxal ärofull död, som därigenom också utmanar föreställningen om vad en ärofull död är.

Välkommen till ett spännande föredrag som kombinerar exegetiska och litteraturvetenskapliga perspektiv på frågan om hur Jesu död tematiseras av evangelisterna!