Åse Hedemark & Linnéa Lindsköld: "Den läsande medborgaren"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023
  • Arrangör: Avdelningen för litteratursociologi, Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Ann Steiner
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Forskningspresentation av Åse Hedemark, Uppsala universitet, samt Linnéa Lindsköld, Borås högskola.

Hedemark och Lindsköld presenterar resultat från sitt forskningsprojekt kring litteratur, läsning och politik.