Danielle Fuller: "Reading for Our Lives: Readers, Memoir, Social Media"

  • Datum: –16.00
  • Plats: 6-0022
  • Arrangör: Avdelningen för litteratursociologi, Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Ann Steiner
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

Forskningspresentation av Danielle Fuller, University of Alberta.

Fuller är bland annat medförfattare till den inflytelserika studien Reading Beyond the Book (2013). Under seminariet presenterar hon pågående forskning om läsare och självbiografiskt skrivande.

Seminariet hålls på engelska.