Displacement in the Swedish rental housing regime

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminarierummet Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Föreläsare: Ida Borg, Eva Andersson och Jennie Gustavsson
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Anders Lindbom
  • Seminarium