Anna Tyllström och Noomi Weinryb: "Viral experts – Authority claims on social media during early covid-19 pandemic"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K312/Zoom
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Anika Wiese
  • Seminarium

Organisationsforum – företagsekonomi