Handelsrättsliga seminariet: "Gröna löften – rättsvetenskapliga och retoriska perspektiv"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K312
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Marios Iacovides
  • Seminarium

Det handelsrättsliga seminariet arrangeras av Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet som en tvärvetenskaplig mötesplats för rättsvetenskap och annan samhällsvetenskap.

Juris doktor Oskar Mossberg (Juridiska institutionen, Uppsala universitet) och universitetslektor Erik Bengtson (Södertörns högskola och Uppsala universitet) inleder seminariet under rubriken "Gröna löften – rättsvetenskapliga och retoriska perspektiv".

Föranmälan krävs via e-post till marios.iacovides@fek.uu.se

Varmt välkommen!
/Sektor handelsrätt vid Företagsekonomiska institutionen