Bokseminarium: Hemkomstens ekonomi – Företagande bortom erövring

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum Lokal K312 och Zoom
  • Föreläsare: Matilda Dahl och Jenny Helin, företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Ivo Zander
  • Seminarium

Matilda Dahl och Jenny Helin presenterar innehåll ur och tankar kring den kommande boken "Hemkomstens ekonomi: Företagande bortom erövring". Boken är ett svar på hur vi kan tänka kring hållbarhet och företagande, baserat på studier med entreprenörer.

Seminariet kommer att hållas på svenska. För uppkoppling på distans är Zoom-länken https://uu-se.zoom.us/j/66417632805.

Sammanfattande introduktion

Dagens ekonomiska system grundar sig i krafter där syftet är att breda ut sig: dominera marknader, krossa det befintliga och äga mer. Begrepp som skalbarhet, vinstmaximering  och avkastning på kapital är centrala. Denna erövringens ekonomi är så självklar i vår vardag att vi knappt lägger märke till den. Inom företagsrådgivning, ekonomiutbildning och media förmedlas denna modell som om det vore en naturlag att andra värden ska stå tillbaka då företag nyttjar ändliga resurser.

Kritiken mot erövringens ekonomi växer sig allt starkare. Men vilka är alternativen? Här introduceras hemkomstens ekonomi. Istället för krafter som sprider ut och tar över för hemkomstens ekonomi samman, fördjupar, och förankrar. Med omsorgsfull hand upprätthåller entreprenörerna sina verksamheter, i ett pågående drömmeri som ger kraft att fortsätta och utveckla sina företag.

Hemkomstens ekonomi är förstås inte ny. Men den har tidigare inte artikulerats och därför inte heller värderats. Här fördjupar vi förståelsen av denna ekonomi genom porträtt av tre entreprenörer. Vi har mycket att lära från dem. Att träffa dem (och andra företagare) har inneburit ett synliggörande av hur företag kan drivas, och framförallt, hur företagsutveckling kan ske. Att möta dem har också givit oss hopp om möjligheter bortom erövringens ekonomi, en modell för företagande så cementerad i undervisning, praktik och nyhetsrapportering att det kan vara svårt att tänka sig något alternativ. Tack vare detta så kan existerande hjältebilder krackelera och andra väckas till liv. När allt starkare röster höjs för att företag behöver ställa om, kan detta då vara del av den omställning vi behöver se?