Living the Speculative City: Bengaluru as Urban Future?

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminarierummet Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Föreläsare: Carol Upadhya, National Institute of Advanced Studies, Bengaluru, India och gästforskare vid the Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Anders Lindbom
  • Seminarium