Traditional marketplaces and urban renewal processes. A comparative study in two European cities

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminarierummet Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Föreläsare: Francesca Ru, IBF
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Ulrika Wahlberg
  • Seminarium