Sommarsymposium

Välkommen till det årliga sommarsymposiet som avrundar programstudierna i företagsekonomi vid Campus Gotland.

Sommarsymposiet är en traditionsenlig avslutningsceremoni där kandidater och magistrar presenterar sina examensuppsatser. Studenterna genomför en populärvetenskaplig kortfattad presentation av innehållet i sina under läsåret genomförda magister- och kandidatprojekt. Vi välkomnar studenter, medarbetare på Campus Gotland, intressenter i omgivande samhälle tillika studenternas familjemedlemmar och vänner samt alla andra som kan vara intresserade.

Konferensspråket för kandidatstudenternas presentationer är svenska; konferensspråket för de internationella magisterstudenternas presentationer är engelska.

Vi hoppas att många har möjlighet att kunna delta. Deltagande är helt kostnadsfritt, och det behövs ingen registrering.

Vi ser fram emot att välkomna dig den 2 juni!

Med vänlig hälsning
Birgit Pauksztat & Fredrik Sjöstrand
(Organisationskommitté för Sommarsymposiet)

Ytterligare information