Growing pains in emerging cities

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminarierummet på IBF Trädgårdsgatan 18
  • Föreläsare: Jeffrey W Paller, Göteborgs universitet
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Callum Ward
  • Seminarium