Jane Mansbridge årets Skytteanska pristagare

6 April 2018

Jane Mansbridge, Charles F. Adams professor i politiskt ledarskap och demokratiska värden vid Harvard University, är 2018 års mottagare av Skytteanska priset i statskunskap. Hon får priset för att ”med skarpsinne, djupt engagemang och feministisk teori ha utvecklat förståelsen av demokrati i dess direkta och representativa form”.

Jane Mansbridge.
Bild: The Johan Skytte Foundation

Hennes tidiga distinktion mellan konflikt- och samförståndsdemokrati har lagt grunden för hennes och andras inflytelserika forskning om direktdemokrati och överläggningens betydelse för demokrati. Mansbridge har nyanserat argumenterat för att grupptillhörighet under vissa omständigheter är en legitim grund för politisk representation, för att därigenom öka tidigare maktlösas inflytande.

Priset delas ut vid en ceremoni vid Uppsala universitet den 29 september 2018.

Fakta om priset:
1622 inrättade dåvarande universitetskanslern Johan Skytte den skytteanska professuren i statskunskap och vältalighet. Idag är det troligen världens äldsta fortfarande aktiva professur i statsvetenskap. De gårdar som var en del av den ursprungliga donationen finansierar fortfarande både forskning och det skytteanska priset. Priset och en prissumma på 500 000 kronor delas ut av Skytteanska stiftelsen vid Uppsala universitet till den som gjort det ”mest värdefulla bidraget till statskunskapen”. I år delas priset ut för 24:e gången.

Läs mer om Skytteanska priset på stiftelsens webbplats.