Miljonanslag till forskare vid IBF

6 July 2018

Forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) får tillsammans omkring tolv miljoner i anslag från forskningsrådet Formas för två projekt inom programmet Forskning för social bostadspolitik.

Dominika Polanska, forskarassistent i sociologi vid IBF, är forskningsansvarig för projektet Tillsammans för hållbara alternativ i en tid av kris.
Projektanslagen möjliggör forskning som kan presentera nya förslag om hur vi kan tänka kring socialt hållbar bostadspolitik, utan att falla in i invanda tankemönster och lösningar. Projektet kommer att genomföras i nära samverkan med civilsamhällesaktörer där vi tillsammans ska producera kunskap, vilket är otroligt spännande, säger hon.

Irene Molina, professor i kulturgeografi, är forskningsansvarig för projektet Bortträngning och renovräkning i upprustningsprocesser i Sverige - ett feministiskt intersektionellt perspektiv.
Vi ska studera olika modeller för upprustning av miljonprogrammet. Tidigare forskning har visat att trots deras aktiva roll i lokala mobiliseringar och deras särskilt utsatta situation inför renoveringar av allmännyttan, har kvinnorna varit särskilt osynliga i de processer som har genomförts. Med inspiration av renovering av bostäder inom bostadsrättsupplåtelse kommer vi att generera modeller för en socialt hållbar renovering av allmännyttan, säger Irene Molina.

---

Läs mer