Bidrag till forskningsmiljöer inom migration och integration

5 November 2018

Vetenskapsrådet har beslutat vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskningsmiljö inom migration och integration 2018. Av de fyra forskningsmiljöer som får bidrag finns två vid Uppsala universitet.

Av totalt 38 ansökningar beviljas fyra projekt som får cirka 70,5 miljoner kronor under åren 2018–2023.

De forskningsmiljöer vid Uppsala universitet som får bidrag är:

  • Birgitta Essén: Migration och jämlik sexuell reproduktiv hälsa: Betydelsen av kulturella värderingars dynamik och samskapande för förbättrad praktik. 18 000 000 kr
  • Olof Åslund: Åldrande migranter, arbetsmarknaden och välfärdsstaten. 17 670 000 kr

Läs mer om Vetenskapsrådets bidrag till forskningsmiljöer inom migration och integration.