Extra insatser hjälpte lågutbildade nyanlända till jobb

30 November 2020

Skylt Arbetsförmedlingen

En ny studie visar att etableringen av nyanlända med låg utbildning går att skynda på genom att ge mer intensiv hjälp.

Intensiv språkutbildning, arbetspraktik samt sök- och matchningshjälp dubblerade sysselsättningen bland lågutbildade nyanlända. Det visar en ny rapport från Institutet för arbetsmarkands- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) som gjorts i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Det tar tid för nyanlända flyktingar att etablera sig i Sverige. Det gäller särskilt nyanlända med låg utbildning. Samtidigt visar tidigare studier att lågutbildade sällan tar del av intensiva insatser under de första åren i Sverige.

I en ny studie har nationalekonomerna Matz Dahlberg och Ulrika Vikman vid IFAU, i samarbete med Arbetsförmedlingen, följt 140 nyanlända lågutbildade i Göteborgs kommun som deltog i Arbetsförmedlingens etableringsinsatser 2017–2018.

Hälften av gruppen blev lottade till ett försök där de gavs extra mycket stöd. Kommunen, Arbetsförmedlingen och ett kommunalt bostadsbolag arbetade tillsammans för att ge deltagarna språkträning, arbetspraktik samt hjälp att söka arbete.

I studien visar man att etableringen av nyanlända med låg utbildning går att skynda på genom att ge mer intensiv hjälp. Året efter försöket hade ungefär 30 procent av dem som fått erbjudande om att få den extra hjälpen fått sysselsättning, jämfört med 15 procent av jämförelsegruppen.