Konsolideringsbidrag till tre Uppsalaforskare

30 November 2020

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats konsolideringsbidrag 2020. Totalt beviljas nästan 217 miljoner kronor för åren 2020–2025. Av 20 beviljade bidrag går tre till Uppsala universitet inom cell- och molekylärbiologi, freds- och konfliktforskning och nationalekonomi.

Syftet med bidraget är att ge framstående yngre forskare möjligheter att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet som självständiga forskare.

20 av totalt 288 ansökningar beviljades i årets utlysning. Nio inom naturvetenskap och teknikvetenskap, sju inom medicin och hälsa och fyra inom humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap.

Tre forskare vid Uppsala universitet får konsolideringsbidrag:

  • Sebastian Deindl, institutionen för cell- och molekylärbiologi: Visualisering av dynamiken och mekanismerna för kromatinremodellering, 9, 3 miljoner kronor
  • Kristine Eck, institutionen för freds- och konfliktforskning: Variation i statlig tillsynsutövning av polisöverträdelser, 12 miljoner kronor
  • Lena Hensvik, Nationalekonomiska institutionen: Hur fungerar matchningen på arbetsmarknaden? Lärdomar från internet-baserad sökaktivitet och faktiska utfall, 12 miljoner kronor 

Läs mer om Vetenskapsrådets konsolideringsbidrag 2020