Så används AI i arbetslivet

PODCAST

16 December 2020

I avsnittet berättar forskarna också om sin syn på framtidens arbetsliv och huruvida den nya AI tekniken kommer att leda till att jobb försvinner eller att nya skapas.

AI och Machine learning används alltmer i organisationer och företag som ett stöd för att fatta beslut – men vad är det som krävs för att öka värdet och den ekonomiska nyttan? Och hur är det att arbeta i ett team där minst en av medlemmarna är en AI-enhet och inte mänsklig? Darek Haftor och Sandra Bergman, forskare i informatik och media, berättar mer i avsnitt 54 av Forskarpodden.

Lyssna på avsnitt 54: Så används AI i arbetslivet

Darek Haftor.

– Det intressanta är att samma tekniska lösning, samma AI-applikation, kan användas på olika sätt i olika verksamheter och skapa olika mycket nytta. Ofta tycker man att bara man har tekniken så fixar sig resten men det är långt ifrån så, säger Darek Haftor, professor vid institutionen för informatik och media.

Tillsammans med Sandra Bergman, doktorand vid samma institution, utforskar han den nya teknikens effekter på samhället och människorna. De tillhör båda den nya forskningsmiljön AI4Research vid Uppsala universitet.

Sandra Bergman.

– Mitt huvudsakliga fokus är kommunikationen, hur den funkar mellan en så kallad agent, en AI-enhet, som inte är mänsklig och mänskliga agenter. Hur kan man arbeta i team där en eller flera av teammedlemmarna inte är en människa, säger Sandra Bergman.

I avsnittet berättar forskarna också om sin syn på framtidens arbetsliv och huruvida den nya AI tekniken kommer att leda till att jobb försvinner eller att nya skapas.