Nytt projekt vill ge svar om förskolebarns behov

4 March 2021

Förskolebarn

Ett nytt projekt vid Barn- och babylab ska studera barn i förskolemiljö.

Förskoleåldern är en viktig period för människans sociala, känslomässiga och kognitiva utveckling. Trots det vet vi fortfarande inte hur barnens miljö ska utformas för att på bästa sätt tillgodose deras behov. I ett nytt projekt, med stöd från Skandias stiftelse ”Idéer för livet”, ska forskare vid Uppsala universitets Barn- och babylab studera barns utveckling och kunskaper i förskolemiljö.

Gustaf Gredebäck
Gustaf Gredebäck, professor vid institutionen för
psykologi. Foto: Mikael Wallerstedt

– I förskoleåldern sker flera viktiga förändringar i barns liv. Då läggs grunden för barnens sociala, kognitiva och emotionella utveckling och då tar de sina första steg i sociala sammanhang utanför familjen. Det är också då de börjar lära sig i mer strukturerade miljöer och de får möta och interagera med barn och vuxna från olika bakgrunder, berättar Gustaf Gredebäck, ledare för det nya förskoleprojektet och professor vid Barn- och babylab, institutionen för psykologi, Uppsala universitet.

För att kunna erbjuda kommande generationer bästa möjliga förutsättningar under dessa kritiska år behövs mer forskning.

– Att ta del av en förskola med hög kvalitet ger barn goda förutsättningar för både skola och livet, något som möjliggör ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle, säger Gustaf Gredebäck.

Inom projektet kommer forskare vid institutionen för psykologi och institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet att fokusera på att utveckla verktyg som kan användas i en förskolemiljö för att mäta barns utveckling, kunskaper, attityder och förmågor. Men man kommer också bland annat att studera förskolepersonals kunskap och attityd till läroplanen och kartlägga hur förskollärare inkluderar ämneskunskap i den vardagliga verksamheten. Syftet är att främja tvärgående kunskap om barns utveckling, effekten av olika pedagogiska metoder samt hur föräldrar på bästa sätt kan engageras i sina barns utveckling och lärande.

– Genom att lägga en grund för etableringen av ett framtida Centrum för förskoleforskning vill vi bidra till ökad kunskap. Denna forskning kan ta oss ett steg till i den riktningen, säger Stina Liljekvist, ordförande för stiftelsen Idéer för livet.