USER-projekt på pitchmaraton

16 November 2021

Kraftledning.

I början av november deltog tre av USER-gruppens projekt i ett pitchmaraton för projekt som fått finansiering genom Energimyndighetens forskningsprogram SamspEl och ERA Net.

De projekt som deltog var:

Privata, kommersiella och offentliga elkonsumenter som flexibilitetsresurs, Cajsa Bartusch Kätting (UU)

AutoFlex - Automatisk flexibilitetspåverkan på kapacitetsutmaningen och effekttaxan. Skillnad mellan kollektiv optimering och konsuments optimering? Victor Lundberg (Ngenic AB)

Dansmästaren - Dansar elbilsägare efter det lokala elnätets pipa?  Tina Ringenson (UU)

Läs mer om eventet i Power Circles nyhetsbrev.