Hallå där Lars Magnusson

26 May 2014

Lars Magnusson

Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia och dekan för samhällsvetenskapliga fakulteten

Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia, har precis blivit omvald till dekan för samhällsvetenskapliga fakulteten. Vi träffade honom för att ställa några frågor om framtiden.

Varför tackade du ja till omval?

− Jag har haft olika uppdrag på universitet och att vara dekan är det som är mest hands on och det ger stor känsla av att uträtta något beständigt. Det har varit tre roliga, spännande år och jag trivs bra med att vara dekan, trots att man får försaka det mesta andra: forskning, handledning av doktorander och undervisning. Men det är svårt att planera sin tid, det är mycket utryckningar i brådskande ärenden.

Vilka utmaningar ser du för fakulteten den närmaste tiden?

− Det allra viktigaste nu är att få hela universitet att gå åt samma håll, att läka det som varit med ledningskrisen. Vi måste hitta bra processer framåt för att få till stånd en bättre dialog mellan universitetsledningen och fakulteterna. Det är den viktigaste frågan för hela universitet. Fakulteten är ganska nöjd med upplägget av nya Mål och strategier. Det är lagom konkret, det är en typ av dokument som inte ska vara jättekonkret men också lätt blir fluffigt. Förslaget är lagom konkret och det slår vakt om kollegialitetsprinciper med valda nämnder och ledningspersoner. Det känns som att de har lyssnat på oss.

− För samhällsvetenskapliga fakulteten går det ganska bra, vi expanderar både i folk och pengar. Men det börjar bli en obalans mellan utbildning och forskning, forskningsmedlen ökar men tilldelningen av antalet studentplatser minskar. I vissa ämnen har vi nästan bara programplatser kvar, enskilda kurser försvinner och samtidigt har vi ett fruktansvärt söktryck på våra utbildningar. Det är en stor utmaning för oss.

− Det kommer att bli tufft att uppfylla universitets mål att öka antalet campusstudenter på Gotland från 900 till 1500. Universitet har inte någon riktig inriktning för att utveckla nya utbildningar, det här behöver engagera hela universitet. Vi har fått en stor studenttillströmmning på Gotland men det är till största delen distansstudenter. Jag ser gärna att institutionerna kommer in med förslag på nya typer av utbildningar. Vi arbetar ju efter bottom up-principen och det innebär att det är institutionerna som bör komma med förslag, fakulteten kan hjälpa till genom att arrangera möjlighet att diskutera frågan.

− Den närmaste tiden kommer också utvärdering av forskarutbildning respektive Vetenskapsrådets nya utvärderingsmodell som vi behöver diskutera mer. Dessutom firar fakulteten 50 år 2014. Det kommer vi att fira 5 december och vi arbetar just nu på en bok om fakultetens historia.