Forsskålsymposiet: Vilken roll spelar mänskliga rättigheter inom islam?

16 November 2015

”Kampen om tolkningsföreträdet – synen på islam och mänskliga rättigheter bland olika islamiska tolkningsskolor”. Det är rubriken för årets Forsskålsymposium som hålls den 20 november vid Uppsala universitet.

Förhållandet mellan islam och mänskliga rättigheter är mångskiftande. Olika föreställningar framhåller specifika argument som antingen kan sägas stödja eller förringa den roll som mänskliga rättigheter spelar inom islam.

I årets Forsskålföreläsning kommer Mohammad Fazlhashemi (professor i islamisk teologi och filosofi vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet) att presentera några av de viktigaste argumenten som dels försvarar och dels kritiserar MR-perspektivet. Fokus kommer att ligga på de argumentationslinjer som framhåller att islam och mänskliga rättigheter går att förena.

Hur ser dessa argument ut? På vilket sätt lyckas de överbrygga hinder på vägen?

Forsskålföreläsning följs av ett panelsamtal med några av Sveriges främsta experter inom sina områden. I samtalet under ledning av Torbjörn Elensky (journalist och författare) deltar Aron Lund (expert på Mellanöstern), Bitte Hammargren (expert på Mellanöstern), Victoria Enkvist (jurist) och Elin Hagerlid (diplomat).

Peter Forsskål och Forsskålsymposiet
Filosof och upplysningsman, nationalekonom, botaniker och orientalist. Det är några av de epitet som kan användas för att beskriva Peter Forsskål (1732-1763).

Kanske är han dock mest känd för att i sin kamp för yttrande- och tryckfriheten i censurens Sverige ha banat väg för 1766 års tryckfrihetsförordning. Sverige blev i och med det första landet i världen att lagfästa rätten till det fria ordet i tryckta publikationer.

Forsskålsymposiet är ett årligen återkommande evenemang vid Uppsala universitet. Syftet är att uppmärksamma Peter Forsskåls gärningar och idéer och att skapa förutsättningar för ett fortsatt samtal om det fria ordet i vår tid.

Arrangör:
Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet och Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa.

Tid och plats:
20 november klockan 13:15–16:00 i Universitetshuset, Sal X (Biskopsgatan 3). Symposiet är öppet för allmänheten och ingen föranmälan behövs.

Program:
13.15-13:25 Inledning, Martin Kragh (forskningsledare, Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa) och Mattias Dahlberg (professor i finansrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet)
13:25-14:15 2015 års Forsskålföreläsning, Mohammad Fazlhashemi (professor i islamisk teologi och filosofi vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet)
14:15-14:30 Paus
14:30-15:15 Panelsamtal under ledning av Torbjörn Elensky (journalist och författare). Paneldeltagare: Aron Lund (expert på Mellanöstern), Bitte Hammargren (expert på Mellanöstern), Victoria Enkvist (jurist), Elin Hagerlid (diplomat).
15:15-15:30 Paus
15:30-16:00 Panelsamtal forts.

Läs mer om Peter Forsskål.
Läs mer om Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa.