Fredsforskare: Är 2017 slutet för IS?

17 januari 2018

När fredsforskare vid Uppsala Conflict Data Program, UCDP, summerar året som gått blir det tydligt att mycket har handlat om Islamiska staten, IS. 2017 var året när IS hävdades vara besegrat i Irak och Syrien.

När IS var som starkast kontrollerade de ett territorium lika stort som Portugal men i slutet av 2017 hade de förlorat i stort sett alla sina tidigare fästen och kontrollerar nu endast några små fickor av territorium längs gränsen mellan Syrien och Irak.

Betyder IS tillbakagång att de senaste årens utveckling med ett stort antal döda i väpnade konflikter är på väg att vända?

- Trots att antalet döda i Syrien minskar för tredje året i rad, ligger antalet dödsoffer i världen fortfarande på en hög nivå, om man ser till perioden efter kalla krigets slut, säger Therése Pettersson, projektledare vid UCDP.

- Även om IS har förlorat sina viktigaste fästen under året kommer vi troligen se att de fortsätter att vara aktiva i andra delar av världen, som Afghanistan, Västafrika och Sydostasien. De kommer troligen även att fortsätta genomföra attacker på civila mål runt om i världen, påpekar hon.

Dessutom är IS bara en av hundratals grupper som slåss mot regimen i Syrien, och att de är tillbakatryckta innebär inte automatiskt att det råder fred i landet. Sex år av inbördeskrig har resulterat i en mängd olika grupperingar som slåss mot president Assads styre, men även mot varandra i så kallade icke-statliga konflikter. Utöver de många olika syriska grupperna finns dessutom närvaro av trupper från en rad olika länder, såsom USA, Ryssland, Iran och Turkiet, vilket försvårar situationen ytterligare.

Även på andra håll i världen har 2017 varit blodigt.

- Om vi tittar utanför Irak och Syrien ser vi en mycket oroande utveckling i länder som Demokratiska republiken Kongo, Myanmar, Centralafrikanska republiken och Jemen, med många civila dödsoffer som följd, säger Therése Pettersson.

I Myanmar har tusentals personer ur folkgruppen rohingya dödats, och hundratusentals befinner sig på flykt. I Jemen, som i många år plågats av en i stort sett bortglömd konflikt, pågår just nu världens värsta humanitära katastrof enligt FN.

Det är svårt att se några tydliga ljusglimtar i världens konflikter under det senaste året. Antalet krig, konflikter som orsakar minst 1 000 stridsrelaterade dödsfall under ett år, har dock minskat något jämfört med 2016.

- En annan positiv utveckling är att fredsavtalet med Farc i Colombia verkar hålla och att samtal har hållits även med den näst största rebellgruppen i landet, ELN. Konflikten, som nu är på väg att lösas på fredlig väg, har pågått i över 50 år och orsakat tiotusentals dödsoffer, säger Therése Pettersson.