"Teaterprojekt ovärderlig möjlighet för oss forskare"

15 mars 2018

I teaterpjäsen Ocean utforskas intimitet med grund i forskningsprojektet "Intimitetens sociala former". Bild från föreställningen.

Hallå där Maria Törnqvist, lektor i utbildningssociologi vid Uppsala universitet, som leder forskningsprojektet "Intimitetens sociala former” vars resultat delvis utgör grund för föreställningen Ocean på Unga Klara.

Hur kom ni på idén att kommunicera forskningsresultat via en teaterpjäs?
– Vi ville hitta andra sätt, ett annat språk, för att förmedla – men också bearbeta – berättelserna om närhet i vårt forskningsmaterial. Teaterns mångsinnliga uttryck där informanterna får kropp via ensemblen och där ljud, ljus och dekor tar betraktaren till konkreta miljöer, skapar en annan form av känslomässig närvaro. Dessutom gör samarbetet med Unga Klara att vi kan nå ut till fler och delvis andra grupper än den vanligen smala läsekretsen.  

Maria Törnqvist, lektor i utbildningssociologi. 
Foto: Marcella Svensson

Vad handlar forskningsprojektet "Intimitetens sociala former" om?
– Man kan säga att projektet tar spjärn mot det Erik Gandini i sin film "Swedish theory of love" lanserar som bilden av svensken som världens mest individualistiska och därmed också ensammaste människa. Vi frågar oss om det inte lika gärna vara så att den så kallade statsindividualismen gör oss särskilt benägna att söka närhet och intimitet – men ofta utanför familjens gemenskap. Som journalisten Niklas Ekdal säger i en intervju: ”det krävs ett rejält kollektiv för att hålla liv i en individualist”.

Hur har ni samarbetat med pjäsförfattaren tillika regissören Paula Stenström Öhman och teaterensemblen?
– Paula har fått tillgång till delar av vårt anonymiserade material och artiklar, konferenspresentationer och annat vi skrivit och har delvis utifrån det karvat fram sina karaktärer och föreställningens bärande idé. Vi har även haft en diskussionstråd med regissören och ensemblen där vi återkommande har diskuterat centrala teman som intimitet, sorg och utsatthet.

Har arbetet med teaterpjäsen gett nya infallsvinklar i forskningen?
– Teaterprojektet har inneburit en ovärderlig möjlighet för oss forskare att arbeta med våra frågeställningar på ett lite annat sätt. Genom att dramatisera och fiktionalisera röster från studien har föreställningen skapat en ny lins som vänder och vrider till temana, lite som ett kalejdoskop. Paula har korskopplat materialet på delvis andra sätt, vinklat frågorna utifrån sina intressen och på så sätt gett oss tillbaka vårt projekt i lite ny skepnad.

Kommer ni att följa upp hur bra pjäsen fungerar som forskningskommunikation?
– Vi har valt ut en referensgrupp av forskare som kommer att se pjäsen och utvärdera den ur ett forskningsperspektiv. Vi kommer också att vara på plats vid flera föreställningar och möta publiken efter pjäsen, bland annat genom ett panelsamtal i anslutning till en av föreställningarna. Dessutom håller vi på med ett projekt där vi samlar in berättelser om intimitet från besökarna – det blir ett sätt att ta del av de tankar som pjäsen väcker.

---

Fakta

Maria Törnqvist leder samverkansprojektet "Sociologi för scen" som är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och nu har resulterat i föreställningen Ocean. Syftet är att väcka reflektion kring och debatt om samtida former av intimitet och att sprida kunskap från forskningsprojektet "Intimitetens sociala former" som drivs av forskningsgruppen SIC! från Uppsala universitet och Institutet för Framtidsstudier. I SIC! ingår sociologerna Tora Holmberg, Fredrik Palm, David Redmalm och Maria Törnqvist. Forskningsprojektet finansieras av Vetenskapsrådet.
Mer information om forskargruppen SIC!
 

Manus till pjäsen Ocean är skrivet av Paula Stenström Öhman som tillika är regissör för uppsättningen. Pjäsen uruppförs på Unga Klara i samarbete med Lumor och sätts upp med stöd från Kulturrådet, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Institutet för Framtidsstudier och Sveriges författarfond. Ocean har premiär 15 mars.