Första öppna systemet som varnar för konflikter

Hallå där… Håvard Hegre, Dag Hammarskjöld-professor vid institutionen för freds- och konfliktforskning. En första version av analysverktyget Views (a political Violence Early-Warning System) lanseras i juni. Vad är det?

Håvard Hegre, professor i freds-och konflikt-
forskning. FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

– Views är ett system som ger prognoser över var i världen väpnade konflikter kommer att inträffa. I ett första skede riktar vi in oss på Afrika. Analyserna spänner över de kommande 36 månaderna och kommer bland annat presenteras i form av kartor där konfliktområdena markeras med olika färger. Röd signalerar hög risk för konflikt medan lila visar på låg risk.

Hur fungerar Views?
– Systemet är baserat på data som finns i Uppsala universitets konfliktdatabas, UCDP, som löpande samlar in information om konflikter i världen. Den här informationen kompletteras med data över bland annat terrängförhållanden och demografi. Konflikter uppstår ju där det finns människor, och den viktigaste indikatorn för att spå var framtida konflikter kommer att inträffa är ju hur läget ser ut just nu.

– Eftersom systemet är under uppbyggnad kommer det att kompletteras med ytterligare källor, som till exempel data om fredsbevarande insatser, presidentval och militärkupper. Vi vill också titta på hur vi kan analysera stora textmängder från nyhetskällor för att plocka upp information som tyder på konflikt.

Hur gör man det?
– Det handlar om att söka på vissa ord och uttryck för att försöka identifiera triggers som enligt teorin kan orsaka spänningar, till exempel olika former av protester och hur stater agerar i sådana situationer.

– Analyserna uppdateras varje månad och vi kommer också att följa upp hur väl våra prognoser speglar verkligheten.

All data som används till analyserna är fritt tillgängliga för alla att ta del av. Varför har ni valt att jobba så?
– Principen att ha full transparens är väldigt viktig för oss. Det finns redan i dag analysverktyg som är baserade på underrättelseinformation och som används av till exempel FN. Vi har valt att maximera transparensen och bara använda öppna data för att se hur långt det kan ta oss. Det betyder att vi kanske inte gör det absolut bästa varningssystemet, men det kommer att vara det mest öppna. Det blir vårt bidrag.

---

Läs mer:

Nytt system förutspår konflikter i världen

Views webbplats

23 maj 2018