Tvärvetenskaplig konferens om religioner och utmaningar för samhället

16 april 2018

Mellan den 24 och 26 april möts 225 forskare från stora delar av världen vid Uppsala universitet för att diskutera sociala, politiska – och framför allt – religiösa förändringar som äger rum runt om på jorden.

Migration orsakad av internationella konflikter och fattigdom har skapat nya utmaningar för sekulära stater kring hur religiös och kulturell pluralism hanteras. Religiösa traditioner och övertygelser väcker nya frågor för stater, lokala politiker, jurister, vårdpersonal och lärare – i praktiken för alla medborgare. Samtidigt ifrågasätts religionens synlighet i det offentliga av röster som vill värna det sekulära och religiös och etnisk pluralism ifrågasätts av grupper på den politiska högern. Ökande rasism påverkad av religion och terrorattacker motiverad av religiösa övertygelser är ytterligare en faktor som bidrar till ökad polarisering. Dessa pågående förändringar väcker nya frågor som belyses av forskning som presenteras på konferensen.

Bland konferensens föredragshållare märks bland annat professor José Casanova, Georgetown University, USA som leder Berkley Centers program om globalisering, religion och det sekulära, Grace Chang professor i psykiatri vid Harvard Medical School, USA, som är expert på religion och psykisk hälsa och Marie-Claire Foblets, Professor of Legal Anthropology, Catholic University of Leuven, Belgien samt direktör vid Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle, Tyskland, specialiserad på religiös pluralism, migration och mänskliga rättigheter. Övriga deltagare representerar en rad olika vetenskapliga discipliner som naturvetenskap, teologi, sociologi, statsvetenskap, vårdvetenskap och juridik.

Bland de ämnen som presenteras i paper sessions kan nämnas exempelvis surrogatmödraskap, religion och politik, religion i medier, interreligiös dialog, religionsfrihet och mänskliga rättigheter, islamofobi, ateism, agnosticism och livsåskådningar, familjerätt i pluralistiska samhällen, migration och religion, ungdomars attityder till religion globalt, religion som en resurs för välbefinnande, värdegrundsfrågor i undervisning och religionsundervisning i svenska skolor.

Konferensen The Impact of Religion Challenges for Society, Law and Democracy äger rum den 24-26 april 2018. Plats: Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala

Konferensen arrangeras av Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) vid Uppsala universitet, inom ramen för det mångvetenskapliga Linnéstödsprogrammet The Impact of Religion.